Pričenjajo se postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  snemalec/snemalka

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard osvetljevalec/osvetljevalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

- srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri ali drugo poklicno izobrazbo druge tehnične smeri z 1-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave ali

- osnovno šolo in 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

- osnovno šolo in 5 let delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike in zvoka ali

- srednjo poklicno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike.

 

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard kamerman/kamermanka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

- srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
- srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
- NPK Asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard glasbeni redaktor/glasbena redaktorica.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja

Kandidat predhodno pripravi svoj izdelek na nosilcu zvoka (CD, DVD): avdio izdelek naj vsebuje vsaj naslednjih pet vsebin z navedbo virov:

1. glasbeno opremo

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec/oblikovalka zvoka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju zvoka.

Rok za zbiranje prijav NPK- organizator produkcije medijskih vsebin (25.4.2013) je prestavljen.

Sporočamo vam, da moramo izvedbo NPK- organizator produkcije medijskih vsebin prestaviti za krajše obdobje. Novi rok postopka bo pravočasno objavljen na spletni strani.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.

Kandidat mora predhodno pripraviti projektno nalogo o medijski produkciji na papirju (v treh izvodih).

Subscribe to RSS - NPK