Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  medijski arhivist/medijska arhivistka, ki bo potekalo 18.2.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na video področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na video področju.

Kandidati morajo pripraviti video izdelek oz. projektno nalogo na DVD nosilcu.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  kamerman/kamermanka, ki bo potekalo 17.12.2015.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka, ki bo potekalo 9.12.2015.

 

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard realizator oddaj/realizatorka oddaj.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • vsaj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju realizacije oddaj

Kandidat tudi pripravi projektno nalogo (lasten zapis AV realizacije v formatu CD ali DVD z opisom realizatorskega postopka)

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  •  srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin. Pripraviti morajo tudi projektno nalogo v papirni obliki.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 224 €.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec maske/oblikovalka maske.

Subscribe to RSS - NPK