Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  •  srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin. Pripraviti morajo tudi projektno nalogo v papirni obliki.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 224 €.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec maske/oblikovalka maske.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard snemalec/snemalka.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na video področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na video področju.

Kandidati morajo pripraviti video izdelek oz. projektno nalogo na DVD nosilcu.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka.

 

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.

Kandidat mora predhodno pripraviti projektno nalogo o medijski produkciji na papirju (v treh izvodih).

Začenjamo s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tajnik režije/tajnica režije.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati: