Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  asistent/asistentka režije, ki bo potekalo 7.9.2018.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:


* najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali

* najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.

Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tajnik režije/tajnica režije

Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard montažer/montažerka slike in zvoka

Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  asistent zvoka/asistentka zvoka, ki bo potekalo 14.11.2017.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec/oblikovalka zvoka, ki bo potekalo 10.11.2017.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka, ki bo potekalo 6. novembra 2017.

~~PREVERJENJE NPK TELEVIZIJSKI VODITELJ / TELEVIZIJSKA VODITELJICA
Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  televizijski voditelj/televizijska voditeljica, ki bo potekalo 27.2.2017.
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
- srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in
- dokazila o vodenju vsaj treh televizijskih oddaj, ki jih je kandidat vodil v zadnjih treh letih.

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  kamerman/kamermanka, ki bo potekalo 30.1.2017.
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
- srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
- srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
- NPK Asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja. 

Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  montažer/montažerka slike in zvoka, ki bo potekalo 19.7.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: