Vsebine, ki smo jih pripravili v tej učilnici so namenjene seznanjanju s problematiko varnosti in zdravja pri delu v širšem smislu. V okviru razvoja e-izobraževanja se bomo potrudili, da bomo vsebine sproti dopolnjevali in tako poleg obveznih vsebin obdelali tudi veliko koristnih informacij, ki jih je v današnjem času dobro poznati in se jih zavedati.

Pripravljene vsebine smo opremili tudi s kratkimi video spoti, ki so namenjeni popestritvi obdelane tematike in s tem lažjemu ter zabavnemu seznanjanju s celotno problematiko.

Navodila

Skrbno preglejte pripravljena gradiva, ki so namenjena seznanjanju s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter varstva okolja. Pri vsakem poglavju vam je na voljo tudi forum, kjer se lahko aktivno vključite v diskusijo o problemih, povezanih s poglavjem. Na ta način lahko aktivno sodelujete s predlogi in pobudami pri reševanju aktualnih problemov, ki jih zaznavate v svojem delovnem okolju.

Na izpit se prijavite na vstopni fomi. Na voljo imate 2 poizkusa, časovno omejena na 30 minut. Obilo zabave ob pregledovanju vsebine ter uspeha pri reševanju testa.