V Izobraževalnem središču RTV Slovenija smo sklenili, da našim sodelavcem, poleg klasičnih jezikovnih tečajev, omogočimo tudi nov sodoben način učenja tujih jezikov. E- jezikovni tečaji so namenjeni predvsem tistim, ki jim je njihov čas še posebej dragocen, ali pa je narava njihovega dela takšna, da se težko priključijo skupini tečajnikov, ki ima vnaprej določen termin za učenje jezika. E-tečaje izbranega jezika lahko obiskujete preko svojega računalnika doma ali na delovnem mestu. Pri tem si čas za učenje izbirate sami takrat, ko vam to najbolj ustreza.

RTV Slovenija ima pri Jezikovnem centru Lingula zakupljeno kvoto e-tečajev angleškega, nemškega in italijanskega jezika.

Tečaji iz navedene kvote so namenjeni izključno sodelavcem RTV Slovenija. Sodelavci se na tečaj prijavljate preko naše spletne strani. Vašo prijavo bomo preverili in v primeru izpolnjevanja pogojev za udeležbo boste podpisali pogodbo o izobraževanju. Po podpisu pogodbe vas bomo usmerili na Jezikovni center Lingula, kjer vam bodo svetovalci pomagali pri izbiri nivoja seminarjev. Z njimi boste tudi uredili vse potrebno za pridobitev uporabniškega računa. Celoten postopek prijave lahko izvedete preko računalnika.

Po pridobitvi bo vaš uporabniški račun odprt tri mesece. V tem času boste lahko kadarkoli dostopali do vsebin tečaja. Za uspešen potek in zaključek seminarja je pomembno, koliko časa boste vložili v učenje in kako sistematično boste upoštevali navodila, ki jih boste sproti prejemali preko spletnih strani tečaja. V pomoč pri poteku učenja vam bodo tudi svetovalci Jezikovnega centra Lingula. Za uspešno dokončanje tečaja je potrebno redno učenje v obsegu najmanj 5 ur tedensko v celotnem obdobju treh mesecev.

Preizkus e-jezikovnih tečajev

Informacije o e-jezikovnih tečajih Lingula