Zgodovinski razvoj radijskega medija v svetu

Kot začetnik radijskega medija velja Marconi, saj je bil njegov telegraf (1897) prvo orodje, s katerim so razširjali in sprejemali elektro magnetne valove.

 Guglielmo Marconi

 

Za nastanek radia, kot ga poznamo danes, pa sta zaslužna  Lee De Forest in Reginald Fessenden. Prvi je leta 1906 izvedel prenos božične  oddaje s pesmimi in govorom, drugi pa je leta 1908 predvajal pesmi iz Eilfilovega stolpa v Parizu.

 

Lee de Forest in Reginald Fessenden

 

Pa vendar kljub začetnemu navdušenju radio vse do leta 1912 v svetu ni doživel pretiranega razvoja in širitve. Kot je to v navadi,  je tudi na njegov razvoj vplival dogodek , ki z njim ni bil v neposredni zvezi in sicer katastrofa Titanika. Ker je radijski medij spremljal to katastrofo v živo s prenosom signalov radijskih telegrafistov, so se ljudje, pa tudi podjetniki, šele takrat zavedeli pomena in možnosti, ki jih nudi radio.

Ljudje so pričeli množično kupovati radijske sprejemnike, podjetniki pa so pričeli množično ustanavljati radijske postaje.

Radio na naših tleh

Prvo amatersko radijsko postajo je v Ljubljani izdelal ing. Marij Osana in že leta 1925 se je program šlišal v okoliških krajih.

Poskusni radijski program je stekel 1. septembra 1928, uradni začetek oddajanja programa z oddajnika v Domžalah pa se je začel 28. oktobra 1928.

Inženir Marij Osana pa je tako postal «oče slovenskega radia«.

 Marij Osana

 

V letih med 1928 in 1937 je Radio Ljubljana oddajal povprečno 8 ur programa dnevno, razmerje med govorom in glasbo pa je bilo 54% : 46%. Gotovo ni potrebno posebej poudarjati, da je potekal takrat ves program v živo iz studia.

 Stavba Radia Ljubljana na Bleiweisovi cesti, 1928

 

Takoj po končani II. svetovni vojni, od 9. maja 1945 naprej,  je pričel redno oddajati Radio Svobodna Ljubljana. Kot pomemebna programska ustvarjalca pa sta bila že takrat ustanovljena Komorni  zbor Radia ljubljana in radijski Plesni orkester.

Istega leta  je bila na sporedu tudi prva oddaja Svobodnega Maribora, ki jo je prenašal program Radia Ljubljana. Leta 1949 pa je začel delovati Radio Koper.

Decembra 1957 se je naziv Radio Ljubljana spremenil v Radiotelevizija Ljubljana, kar je bil že znak, da bo v naše okolje kmalu vstopila tudi televizija.

 

Pomembnejši tehnološki mejniki v delovanju Radia Slovenija so bili:

     * začetek oddajanja v stereofonski tehniki leta 1968

     * začetek oddajanja RDS signala leta 1987

     * začetek oddajanja T-DAB (digital audio broadcast) leta 2006