Srečanje, ki je dne 24.7.2013 potekalo v veliki sejni sobi RTV Slovenija, je potrdilo potrebo po resnem pristopu k procesu integracije medijske produkcije. Tako kot druge medijske hiše tudi RTV Slovenija potrebuje razvoj novih oblik produciranja, ki ustreza realnosti današnjega medijskega sveta. Ustvarjanje vsebin za več platform zahteva natančno in poenostavljene procese produkcije ob podpori ustreznih tehnologiji, ki olajšajo delo vsem akterjem produkcije in ki omogočajo razvoj ter delo novih vrst kadrov, ki so sposobni prehajati med različnimi mediji in hkrati imajo občutek za moderno tehnologijo. O različnih pogledih na integracijo, prednostih in slabostih, skritih pasteh in novih priložnostih so spregovorili različni predstavniki organizacijskih enot RTV Slovenija. Tu je zbranih nekaj ključnih vsebinskih momentov razprave, ki lahko služi kot začetek dolge poti, ki jo mora prehoditi vsaka medijska organizacija, ki želi posodobiti svoje produkcijske in organizacijske procese.

Nekatere vsebine niso vidne vsem uporabnikom (predavanje Helene Rauby z EBU). Sodelavci RTV SLO, ki bi radi imeli dostop tudi do teh vsebin, se morajo registiriati. Registracijo mora potrditi odgovorna oseba IS RTV SLO, kar lahko traja nekaj časa. Če se mudi, kontaktirajte IS RTV SLO preko kontaktov, ki se nahajajo na spodnji strani Izobraževalnega središča RTV SLO.