Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tajnik režije/tajnica režije.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela tajnice oddaj/režije ali asistenta oddaj/režije v produkcijskih skupinah avdiovizualnih medijev in

  • strokovno nalogo (v papirni obliki) z dvema avdiovizualnima izdelkoma (na CD ali DVD) v kateri kandidat/ka opredeli, analizira in ovrednoti vse faze dela tajnice režije. Avdiovizualni izdelek je lahko televizijska oddaja, kratki film, promocijsko ali oglasno sporočilo ipd. in mora vsebovati naslednje tri elemente (natančen opis glej pod točko 11 tega Kataloga, naloga »predstavi in utemelji potek snemanja«):

  1. opravljanje preverjanj

  2. skrb za zveznost (kontinuiteto)

  3. primeri beleženj

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 170 €.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 18. februarja Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije tajnik režije/tajnica režije na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti anja.saftic@rtvslo.si


 

 

Tip dogodka: