Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka.

 

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju radijskega napovedovanja, moderiranja, novinarstva ali javnega govornega nastopanja.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 170 €.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 6. oktobra Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: