Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka, ki bo potekalo 6. novembra 2017.
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
- srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na video področju ali
- srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na video področju. 
Pripraviti morajo tudi video izdelek oz. projektno nalogo na DVD nosilcu.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 10. oktobra Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.
Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije video oblikovalec /video oblikovalka na VI. stopnji strokovnosti.
Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si
 

Tip dogodka: