Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard 

organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin, ki bo potekalo 16. novembra 2017
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
-  srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin. Pripraviti morajo tudi projektno nalogo v papirni obliki. 


Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin na VI. stopnji strokovnosti.
Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si
 

Tip dogodka: