Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec/oblikovalka zvoka, ki bo potekalo 10.11.2017.
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
-  srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju zvoka.
Pripraviti morajo tudi strokovno nalogo, ki vsebuje do 10 minut avdio, CD ali  AV zapisa na DVD-video formatu z opisom tehnološkega postopka (scenarij, terminski in tehnološki plan, knjiga snemanja, skript itd.), analizo terminskega in kadrovskega plana ter varnosti pri delu.
Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije oblikovalec/oblikovalka zvoka  na VI. stopnji strokovnosti.
Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si
 

Tip dogodka: