Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard 

montažer/montažerka slike in zvoka, ki bo potekalo 21. novembra 2017.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

• Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju montaže slike in zvoka,
• kandidat predhodno pripravi svoj izdelek: do 10-minutni AV zapis v DVD–video formatu z opisom tehnološkega postopka (scenarij, terminski in tehnološki plan, knjiga snemanja, skript itd.).

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije montažer/montažerka slike in zvoka na VI. stopnji strokovnosti.
Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati pri ga. Anji Saftič v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: