Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  asistent zvoka/asistentka zvoka, ki bo potekalo 14.11.2017.


Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Dokončana osnovna šola in 3 leta delovnih izkušenj na zvokovnem področju in
2. kandidat predhodno pripravi svoj izdelek, ki vsebuje:
- opis tehnološkega postopka: terminski in tehnološki plan (načrt postavitve mikrofonov, povezav zvokovnih aparatur …) ter opis varnosti pri delu,
- obrazložitev izbora opreme (mikrofonov, kablov, snemalne tehnike ...),
- opis prispevka asistenta zvoka k zvočni podobi projekta.


Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije asistent zvoka/asistentka zvoka na V. stopnji strokovnosti.
Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati pri ga. Anji Saftič v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: