Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard osvetljevalec/osvetljevalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

- srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri ali drugo poklicno izobrazbo druge tehnične smeri z 1-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave ali

- osnovno šolo in 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 170 €.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 4. junija Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije osvetljevalec/osvetljevalka na V. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: