Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec maske/oblikovalka maske.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske ali

  • NPK Masker/maskerka in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 170 €.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 15. februarja Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije oblikovalec maske/oblikovalka maske na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: