Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard video oblikovalec/video oblikovalka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na video področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na video področju.

Kandidati morajo pripraviti video izdelek oz. projektno nalogo na DVD nosilcu.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 180 €.

Datum preverjanja NPK video oblikovalec/video oblikovalka je 29.1.2015.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije video oblikovalec /video oblikovalka na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: