~~PREVERJENJE NPK TELEVIZIJSKI VODITELJ / TELEVIZIJSKA VODITELJICA
Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  televizijski voditelj/televizijska voditeljica, ki bo potekalo 27.2.2017.
Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:
- srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in
- dokazila o vodenju vsaj treh televizijskih oddaj, ki jih je kandidat vodil v zadnjih treh letih.
Kandidat mora pripraviti projektno nalogo, ki vsebuje 3 videoposnetke vodenja televizijskih oddaj iz zadnjih treh let. Te se oddajo na USB-ključku ali DVD-ju.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije televizijski voditelj / televizijska voditeljica na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati pri ga. Anji Saftič v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: