Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin, ki bo potekalo 24.5.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin na VI. stopnji usposobljenosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: