Radiotelevizija Slovenija obvešča, da pričenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  snemalec/snemalka, ki bo potekalo 14.3.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • NPK asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
  • Kandidat predhodno pripravi projektno nalogo, ki vsebuje:
  • lasten AV zapis dogodka (reportažne ali dokumentarne zvrsti) v formatu CD ali DVD,
  • načrt postavitve kamere v tlorisu scenografije za posamezne posnetke (v PDF formatu zapisano na CD),
  • obrazložitev izbora opreme (kamere, objektiva, stativov in luči) in
  • oblikovno vsebinski doprinos snemalca k vizualizaciji projekta (v PDF formatu zapisano na CD).

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v višini 180 EUROV.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije snemalec/snemalka na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati pri ga. Anji Saftič v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

 

Tip dogodka: