Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard oblikovalec/oblikovalka zvoka, ki bo potekalo 7.3.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  •  srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju zvoka.

Pripraviti morajo tudi strokovno nalogo, ki vsebuje do 10 minut avdio, CD ali  AV zapisa na DVD-video formatu z opisom tehnološkega postopka (scenarij, terminski in tehnološki plan, knjiga snemanja, skript itd.), analizo terminskega in kadrovskega plana ter varnosti pri delu.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 180 €.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije oblikovalec/oblikovalka zvoka  na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: