Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  medijski arhivist/medijska arhivistka, ki bo potekalo 18.2.2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju arhiviranja, informatike ali novinarstva.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 224 €.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije medijski arhivist/medijska arhivistka na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

 

Tip dogodka: