Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin, ki bo potekalo 30. marca 2016.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  •  srednjo splošno ali strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin. Pripraviti morajo tudi projektno nalogo v papirni obliki.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije in svetovanje glede priprave zbirne mape dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: