Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard  kamerman/kamermanka, ki bo potekalo 17.12.2015.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

  • srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
  • NPK Asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja. 

Kandidat mora pripraviti projektno nalogo, ki vsebuje lasten AV zapis dogodka, načrt postavitve kamere v tlorisu scenografije za določen posnetek in oblikovno vsebinski doprinos kamermana k vizualizaciji projekta.

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 180 €.

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije kamerman/kamermanka na VI. stopnji strokovnosti.

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti  anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: