V torek, 4. junija začenjamo z izobraževanjem bralcev za snemanje zvočnih knjig in časopisov za slepe in slabovidne.

Polletni projekt je naša ustanova pridobila na razpisu, ki ga finančno podpira Evropska unija. Zahtevno delo pomeni potrditev, da smo na področju negovanja govorne kulture vodilni, hkrati pa gre tudi za priznanje našemu javnemu zavodu ter izobraževalnemu središču, za sistematično in dolgoletno delo pri razvoju izobraževanja na področju branja in interpretacije besedil.

Tip dogodka: