Kompetenčni center RTV vabi na predavanje dr. Špelce Mežnar, ki bo v četrtek, 18. 09. 2014 ob 10:00 uri v veliki sejni sobi TV Slovenije. Dr. Mežnarjeva bo v svojem predavanju načela naslednja vprašanja, povezana s pravno ureditvijo avtorske pravice ter njenim uveljavljanjem v praksi:

• Kaj je avtorsko delo in kdo o tem odloča;
• Ali so (poslovne) ideje pravno zavarovane kot pravice intelektualne lastnine;
• Kaj je avtorska pravica, katere so moralne in materialne pravice, katere pravice je mogoče »prodati«;
• Kako dolgo trajajo avtorske pravice,
• Kaj je plagiat in kakšna je v pravnem smislu razlika med plagiatom in slabo/malomarno napisano diplomo/magisterijem/doktorsko disertacijo;
• Iz katerih razlogov je dopustno avtorsko pravico omejiti;
• Ali so vsi novinarski prispevki avtorsko delo;
• Kako se varujejo avtorske pravice pred sodišči;
• Kakšni so problemi avtorskih pravic na internetu;
• Kakšno je razmerje med avtorskim pravom in osebnostnimi pravicami (poročanje o javnih in nejavnih osebah, komentiranje in objavljanje na internetu, objava osebnih podatkov);
• Ali so avtorske pravice v Sloveniji dobro varovane;
• Zakaj se je dobro zavzemati za ohranitev avtorskih pravic.

O predavateljici

Špelca Mežnar predava gospodarsko pravo in intelektualno lastnino in je vodja mednarodne raziskovalne skupine v okviru projekta FP7 Housing Policy and Tenancy Law. Od leta 2008 je delno zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin, kjer se ukvarja z gospodarskim pravom, večinsko pa na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, kjer je predstojnica katedre za civilno in gospodarsko pravo. Že 15 let se ukvarja z avtorskim pravom, med drugim je pripravljala tudi predloge novel ZASP in novelo zakona o pravicah industrijske lastnine in delovnega razmerja. Avtorsko pravo pozna tako po teoretični plati (doktorat) kot tudi v praksi, saj pred sodišči v avtorskih sporih zastopa različne stranke – avtorje, naročnike ter delodajalce. Sodeluje tudi kot arbitrinja pri GZS.

Prijavnica za predavanje Avtorsko pravo v praksi

Tip dogodka: