Radiotelevizija Slovenija obvešča, da začenja s postopki preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka.

Za vključitev v postopek preverjanja in potrjevanja morajo imeti kandidati:

- osnovno šolo in 5 let delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike in zvoka ali

- srednjo poklicno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike.

 

Kandidat mora pripraviti strokovno nalogo, ki vsebuje:

- lasten AV-zapis dogodka v formatu CD ali DVD v digitalnem formatu v elektronski obliki,

- obrazložitev izbora opreme, ki jo uporablja pri svojem delu,

- pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu ter

- njegov doprinos k vizualizaciji projekta v PDF-formatu, zapisano na CD v elektronski obliki.

 

Kandidati so dolžni poravnati stroške postopka preverjanja in potrjevanja v znesku 170 €.

 

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 4. junija Izobraževalno središče RTV Slovenija, Trubarjeva 79, Ljubljana.

 

Po uspešno opravljenem preverjanju pridobijo kandidati verificirano listino, ki omogoča opravljanje delovnih zadolžitev v okviru poklicne kvalifikacije asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka na V. stopnji strokovnosti.

 

Vse potrebne informacije dobijo kandidati v Izobraževalnem središču RTV Slovenija na Trubarjevi 79, v Ljubljani, po telefonu 01/475-38-78 ali po e-pošti anja.saftic@rtvslo.si

Tip dogodka: