Podatki, ki jih potrebujete za nakazilo ustreznega zneska za poravnavo obveznosti.

Plačilo po položnici:

1. Kandidat za NPK vplača po položnici ustrezen znesek

  • preverjanje osebne mape, brez ustnega zagovora 180 €
  • preverjanje osebne mape z ustnim zagovorom 224 €

Naslov: RTV Slovenija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

2. Na položnici je:   

  • št. TRR RTVS in sicer 01100 603 0355106;  
  • sklic 030850;  
  • namen plačila »preverjanje NPK« in  
  • kandidatovi osebni podatki (ime, priimek, naslov …)

Imetniki s.p., samostojni ustvarjalci… naj pri plačilu opredelijo svoj status, če hočejo uveljavljati račun kot strošek.