Izobraževalno središče RTV Slovenija je v okviru javne nacionalne RTV začelo delovati leta 2003, dve leti kasneje pa je bilo tudi formalno ustanovljeno, kar je dalo možnost za vsestranski in celovit razvoj programov izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Vizija

Postali bomo:

  • nepogrešljiv sestavni del podpore radijskim, televizijskim in novim medijskim programom ter pobudnik in izvajalec sprememb, usmerjenih k doseganju vrhunske ustvarjalnosti, kakovosti in drugih strateških ciljev javne radiotelevizije z nacionalnimi programi
  • prepoznavni v širši strokovni javnosti, naši izobraževalni programi in strokovnjaki pa bodo zagotavljali priznavanje pridobljenih znanj in listin na nacionalni ravni
  • osrednja izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju množičnih elektronskih medijev in novih medijskih tehnologij v Sloveniji

Poslanstvo

Izobražujemo in usposabljamo sodelavke in sodelavce v motivirane in samozavestne ustvarjalce radijskih, televizijskih in novih medijskih programov, sposobne soočanja z izzivi hitro spreminjajočega se družbenega, kulturnega in medijskega okolja.

Zagotavljamo tako raven znanja in usposobljenosti, ki krepi ustvarjalnost, omogoča pretok znanja in idej, dviguje kakovost ter zagotavlja prepoznavnost programov in drugih aktivnosti RTV Slovenija. Naše delovanje temelji na načelih učeče se ustanove, ki v središče strateškega razvoja postavlja znanje.

Vrednote

Naše delovanje temelji na:

  • enakopravnosti sodelavk in sodelavcev, ki se izobražujejo in strokovno usposabljajo, pri načrtovanju, ustvarjanju in uresničevanju izobraževalnih programov
  • spoštovanju različnosti kot temelja za odkrivanje in razvijanje sposobnosti posameznika
  • upoštevanju osebne in poklicne verodostojnosti
  • medsebojnem zaupanju
  • odličnosti izobraževalnega procesa, ki jo dosegamo z nenehnim širjenjem znanj, poglabljanjem vedenj in pridobivanjem poklicnih veščin v prijetnem in ustvarjalnem okolju